milka / KAMPANIA 360

Milka mnoży
delikatność

Delikatność to cecha, która najbardziej wyróżnia czekoladę Milka.
W nowej kampanii w nietypowy sposób pokazaliśmy, jaki wpływ
może mieć jedzenie Milki na nas samych.

sprawdź case wideo

milka / KAMPANIA 360

Ojcowie, którzy
jedzą Milkę

Stworzyliśmy kreacje w postaci spotów internetowych, kinowych oraz
billboardów z hasłami: „Turyści, którzy jedzą Milkę podziwiają góry 7x dłużej”;
„Pasażerowie, którzy jedzą Milkę myślą o innych 4 razy częściej”;
„Ojcowie, którzy jedzą Milkę robią 3x fajniejsze warkocze” i umiejscowiliśmy
je kontekstowo. Dopasowaną wersję spotu przygotowaliśmy do kina:
„Ci którzy jedzą Milkę, 6 razy częściej chodzą do kina niż na film”.

milka / KAMPANIA 360

Uśmiech był
wszędzie

Kampania objęła nośniki outdoor, POS oraz komunikację na Facebooku
i Instagramie. W sklepach również zrobiło się delikatniej, kiedy realizowaliśmy
tam kampanię kontekstową, odnosząca się do różnych kategorii produktów
dostępnych na sklepowych półkach.